SINFONIA TECHNOLOGY GROUP SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND)

เครื่องป้อนระบบเขย่า

Delivery Record

RVF-900-3.7 Vibrating feeder for rubber crumbs RFH-500B Material cutout feeder under the unloader hopper RFH-500B Material cutout feeder under the unloader hopper RFH-700B Material cutout feeder under the unloader hopper
RVF-900-3.7เครื่องป้อนระบบสั่นสำหรับยางครัมบ์ RFH-500Bเครื่องป้อนสำหรับตัดจ่ายวัตถุดิบ ใน unloader hopper RFH-500Bเครื่องป้อนสำหรับตัดจ่ายวัตถุดิบ ใน unloader hopper RFH-700Bเครื่องป้อนสำหรับตัดจ่ายวัตถุดิบ ใน unloader hopper
RFH-700B Material cutout feeder under the unloader hopper RFH-700B Material cutout feeder under the unloader hopper RFH-700B Material cutout feeder under the unloader hopper RFH-45A Auxiliary/material feeder for converter
RFH-700Bเครื่องป้อนสำหรับตัดจ่ายวัตถุดิบ ใน unloader hopper RFH-700Bเครื่องป้อนสำหรับตัดจ่ายวัตถุดิบ ใน unloader hopper RFH-700Bเครื่องป้อนสำหรับตัดจ่ายวัตถุดิบ ใน unloader hopper RFH-45Aเครื่องป้อนวัตถุดิบเสริมสำหรับแปรรูป
FH-33BDT Material cutout feeder for Iron works F-33BDT Discharge of auxiliary iron and steel making materials F-88BDT World's biggest Electromagnetic feeder for coke dry quenching FH-33BDT Auxiliary, material Electromagnet feeder for blast furnace
FH-33BDTเครื่องป้อนวัตถุดิบสำหรับชิ้นงานเหล็ก F-33BDTเครื่่องป้อนส่วนผสมเหล็กสำหรับผลิตเหล็ก F-88BDTเครื่องป้อนถ่านหินระบบสั่นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก FH-33BDTเครื่องป้อนส่วนผสมลงเตาหลอม
RGH-45A Grizzly Feeder FH-33BDT Discharge of iron and steel making materials from silos FH-22BDT Electromagnetic Feeder for sugar feeding FH-22BDT Discharge of raw sugar
RGH-45Aเครื่องป้อนแบบตะแกรงซี่ FH-33BDTเครื่องป้อนวัตถุดิบเหล็กสำหรับติดตั้งกับไซโล FH-22BDTเครื่องป้อนโดยใช้ระบบการสั่นสะเทือนจากแม่เหล็ก ไฟฟ้าสำหรับน้ำตาล FH-22BDTเครื่องป้อนโดยใช้ระบบการสั่นสะเทือนจาก แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับน้ำตาลดิบ
RVF-600-3.0 RVF-Feeder carrying glass fiber material CF-4 Compact electromagnetic feeder for food LF-40 Arrayed feed of snack products FH-22BDT Constant feed of food materials
RVF-600-3.0เครื่องป้อนโดยใช้ระบบการสั่นสะเทือนในการลำเลียงไฟเบอร์กลาส CF-4เครื่องป้อนโดยใช้ระบบการสั่นสะเทือนขนาด compact สำหรับอาหาร LF-40เครื่องเรียงแถวสำหรับขนม FH-22BDTเครื่องควบคุมอัตราการป้อนสำหรับ อุตสาหกรรม
F-152BDT Automatic weigher for coffee
F-152BDTเครื่องป้อน สำหรับระบบชั่งอัตโนมัติสำหรับเมล็ดกาแฟ

Copyright SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. All Rights Reserved.