SINFONIA TECHNOLOGY GROUP SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND)

ผลิตภัณฑ์หลัก

  • อุปกรณ์แรงเขย่า
  • เครื่องป้อนชิ้นงาน
  • แผงควบคุม
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • คลัตช์และเบรก
  • เซอร์โว แอคซูเอเตอร์
  • ระบบเครื่องพรินเตอร์
  • ระบบขนส่งทางอุตสาหกรรม

การสอบสวน

กรุณาส่งเมลล์ถึงเราเพื่อแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูล
SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

[สำนักงานขายกรุงเทพฯ]

ชั้น 2 ห้อง 1205, เลขที่ 319 อาคารจามจุรีสแควร์,
ถนนพญาไท, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66-(0)2-160-5068 โทรสารFAX +66-(0)2-160-5069

[โรงงาน]

406 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 2 ซี), ถนนสุขุมวิท, ตำบลบางปูใหม่,
อำเภอเมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2323-3553 โทรสาร +66-2709-4070

Copyright SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. All Rights Reserved.