SINFONIA TECHNOLOGY GROUP SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND)

ผลิตภัณฑ์หลัก

 • อุปกรณ์แรงเขย่า
 • เครื่องป้อนชิ้นงาน
 • แผงควบคุม
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • ระบบทดสอบยานยนต์
 • คลัตช์และเบรก
 • เซอร์โว แอคซูเอเตอร์
 • ระบบเครื่องพรินเตอร์
 • ระบบขนส่งทางอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม นำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ และจัดหาพลังงานไฟฟ้า

ราให้บริการแม่เหล็กงานยกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนถ่ายเคลื่อนย้ายโลหะในกระบวนการรีไซเคิลทรัพยากร และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบโคเจเนอเรชั่นประสิทธิภาพสูงอื่นให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีประโยชน์ช่วยทำให้ผู้ผลิตสามารถ ลดปริมาณการใช้พลังงานให้น้อยลง อีกทั้งเรายังจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลาย ประเภท ซึ่งรวมถึงเตาหลอมสุญญากาศสูงยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาวัสดุโลหะขั้นสูง และอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟ ภายในอากาศยานซึ่งทำหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องบิน

More Information (SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD.)

>> Electromagnetic Stirrer
>> High punity fusion vacuum furnace
>> Electromagnetic damping device

ผลิตภัณฑ์หลัก

 • · แม่เหล็กงานยก

  · เตาอินดักชั่นสุญญากาศ

  · ระบบโคเจเนอเรชั่น

 • · อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติแถบแม่เหล็กไฟฟ้า

  · อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟภายในอากาศยานแบบโซลิดเสตท(CVCF)

  · ระบบควบคุมไลน์

 • photo
  photo
  photo
 • photo
  photo

ดาวน์โหลดแคตตาล๊อก


Copyright SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. All Rights Reserved.