SINFONIA TECHNOLOGY GROUP SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND)

ผลิตภัณฑ์หลัก

 • อุปกรณ์แรงเขย่า
 • เครื่องป้อนชิ้นงาน
 • แผงควบคุม
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • ระบบทดสอบยานยนต์
 • คลัตช์และเบรก
 • เซอร์โว แอคซูเอเตอร์
 • ระบบเครื่องพรินเตอร์
 • ระบบขนส่งทางอุตสาหกรรม

ระบบทดสอบยานยนต์ ทดสอบยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัย เหมาะสำหรับยานยนต์ยุคใหม่

ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี ผลิตและส่งมอบระบบทดสอบยานยนต์ที่ล้ำสมัย ทั้ง ระบบทดสอบเครื่องยนต์, ระบบทดสอบการชน, ระบบทดสอบการส่งกำลังและระบบทดสอบรอบเครื่องยนต์ ที่มีความซับซ้อน และมีความหลากหลายในยานยนต์แต่ละประเภท เพื่อสร้างระบบทดสอบที่ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการรองรับระบบทดสอบไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และไฮบริด ที่รองรับความต้องการยานยนต์ในระดับ Zero – emission อีกด้วย

Main Products

 • · High Speed dynamometers (ระบบทดสอบความเร็วรอบ)

 • · Engine Bench (ระบบทดสอบเครื่องยนต์)

 • · Powertrain Testing System (ระบบทดสอบการส่งกำลัง)

 • · Vehicle Collision Testing System (ระบบทดสอบการชน)

 • · Inverter Load Simulator for Electric Vehicle Use (ระบบทดสอบอินเวอร์เตอร์สำหรับรถยนต์แบบ Simulator)

 • · Ultra Low Inertia Dynamo (ระบบทดสอบความเฉื่อย)

High Speed Dynamometers Engine Bench Powertrain Testing System
Vehicle Collision Testing System Inverter Load Simulator for Electric Vehicle Use Ultra Low Inertia Dynamo

Copyright SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. All Rights Reserved.