SINFONIA TECHNOLOGY GROUP SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND)

ผลิตภัณฑ์หลัก

  • อุปกรณ์แรงเขย่า
  • เครื่องป้อนชิ้นงาน
  • แผงควบคุม
  • อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • ระบบทดสอบยานยนต์
  • คลัตช์และเบรก
  • เซอร์โว แอคซูเอเตอร์
  • ระบบเครื่องพรินเตอร์
  • ระบบขนส่งทางอุตสาหกรรม

ฐานการผลิตหลักของ ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขยายโรงงานผลิต, เพิ่มกำลังการผลิตขึ้น 3 เท่า!

โรงงาน หมายเลข 1

ผลิตอุปกรณ์แรงเขย่าและเครื่องป้อนชิ้นงานสมรรถนะสูง ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ มีความภาคภูมิใจในโรงงาน No.1 ในฐานะเป็นหนึ่งในฐานการผลิตหลักสำคัญ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานดำเนินการออกแบบ, ผลิต และประกอบอุปกรณ์แรงเขย่า และเครื่องป้อนชิ้นงานภายใต้โนว์ฮาว ทางเทคนิคแบบบูรณาการที่ผ่านการสั่งสมมาตลอดกว่า 20 ปี บนชั้นสองมีพื้นที่ใช้สอยเอนกประสงค์ ซึ่งรวมถึงสำนักงานสำหรับงานธุรการและการออกแบบผลิตภัณฑ์

ชั้น 1 เครื่องป้อนชิ้นส่วน อุปกรณ์แรงเขย่า ชั้น 2 สำนักงาน

โรงงาน หมายเลข 2

ผลิตอุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียง เซมิคอนดัคเตอร์เทคโนโลยี่ชั้นสูง และแผงควบคุม โรงงานหมายเลข 2 สร้างขึ้นในปี 2012 พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องจักรการผลิตล่าสุด โรงงานดำเนินการผลิตและประกอบเครื่องจักรพรีซิชั่นเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งรวมถึง อุปกรณ์ขนถ่าย ลำเลียงเซมิคอนดัคเตอร์ เช่นเดียวกับ การผลิตแผ่นวงจรพิมพ์สำหรับเครื่องควบคุม

ชั้น 1 ชั้น 2 แผงควบคุม ชั้น 3 อุปกรณ์ เซมิคอนดัคเตอร์

Copyright SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. All Rights Reserved.