SINFONIA TECHNOLOGY GROUP SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND)

ผลิตภัณฑ์หลัก

 • อุปกรณ์แรงเขย่า
 • เครื่องป้อนชิ้นงาน
 • แผงควบคุม
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • ระบบทดสอบยานยนต์
 • คลัตช์และเบรก
 • เซอร์โว แอคซูเอเตอร์
 • ระบบเครื่องพรินเตอร์
 • ระบบขนส่งทางอุตสาหกรรม

แผงควบคุม ช่วยสนับสนุนการสร้างระบบเพิ่มประสิทธิภาพโดย การอธิบายความต้องการอย่างถูกต้อง

ผงควบคุมของเราสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภทได้อย่างมี ประสิทธิภาพ การเคลื่อนไหวเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างหลากหลายตามประเภทของการใช้งานและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เราได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจและความสามารถในการใช้งานได้อย่างเหนือกว่า ด้วยผลงานความสำเร็จในสาขาของสารสนเทศและการสื่อสาร และเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เทคโนโลยีระดับ เหนือกว่าของเรา คือ กุญแจสำคัญสู่ชื่อเสียงอันดีของเรา

More Information (SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD.)

ผลิตภัณฑ์หลัก

 • · แผงควบคุมแผ่นพิมพ์เดี่ยว

  · แผงควบคุมพาหนะ

 • · แผงควบคุมรางเขย่าลำเยง

  · แผงควบคุมเครื่องจักรโรงงาน

 • photo
  photo
 • photo
  photo


Copyright SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. All Rights Reserved.