SINFONIA TECHNOLOGY GROUP SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND)

ผลิตภัณฑ์หลัก

 • อุปกรณ์แรงเขย่า
 • เครื่องป้อนชิ้นงาน
 • แผงควบคุม
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • ระบบทดสอบยานยนต์
 • คลัตช์และเบรก
 • เซอร์โว แอคซูเอเตอร์
 • ระบบเครื่องพรินเตอร์
 • ระบบขนส่งทางอุตสาหกรรม

เครื่องป้อนชิ้นงาน ป้อนชิ้นงานอุตสาหกรรมสำหรับใช้งาน ทั่วไปด้วยความเร็วสูง

ครื่องป้อนชิ้นงานซึ่งจัดเรียงและป้อนชิ้นงานไปยังกระบวนการอย่างไว้ใจได้แท้จริงเป็นหัวใจสำคัญเพื่อผลิตภาพการผลิตที่สูง และไลน์และการผลิตที่มีความเสถียรไม่หยุดชะงัก เรานำเสนอระบบขนถ่ายลำเลียงชิ้นส่วนล้ำสมัยที่สุดเพื่อตอบสนอง ความต้องการล่าสุดสำหรับความฉลาดล้ำยิ่งขึ้น และความสะอาดมากยิ่งขึ้นในไลน์การผลิตและไลน์การแปรรูป ซึ่งป้อนทุกสิ่ง ทุกอย่างตั้งแต่ชิ้นส่วนชิพขนาดเล็กสำหรับการใช้งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระดับการบูรณาการกำลังเพิ่มสูงขึ้น ไปจนถึง ชิ้นส่วนประกอบขนาดใหญ่

More Information (SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD.)

ผลิตภัณฑ์หลัก

 • ・ เครื่องป้อนชิ้นงาน (EA / ER)

  ・ เครื่องป้อนชิ้นงานเคลื่อนไหว 2 ทิศทาง

 • ・ เครื่องป้อนชิ้นงานแนวระดับ

  ・ แผงควบคุมระบบดิจิตอล

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ดาวน์โหลดแคตตาล๊อก


Copyright SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. All Rights Reserved.