ประวัติ ความเป็นมา ของบริษัท

ประวัติความเป็นมา

ปี 1917 จุดเริ่มต้นของชินโคะ อีเล็คทริค: ก่อตั้งโรงงานเครื่องจักรไฟฟ้าที่อู่เรือโทบะ
ปี 1920 พัฒนาเครื่องกำเนิดกำลังไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยใบพัดสำหรับใช้กับเครื่องบิน
ปี 1921 เปลี่ยนมาเป็น บริษัท โทบะเวิร์คส์ออฟโกเบสตีล จำกัด
ปี 1927 เริ่มผลิตคลัทช์แม่เหล็กไฟฟ้า
ปี 1941 เปิดโรงงานอิเสะใน เมืองอิเสะ จังหวัดมิเอะ
ปี 1949 บริษัท ชินโคะ อิเล็คทริค จำกัด แยกตัวออกจาก โกเบ สตีล
เริ่มผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยกและอุปกรณ์แรงเขย่า
ปี 1951 เริ่มผลิตเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ
ปี 1952 เริ่มผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องบิน
ปี 1965 เปิดโรงงานโทโยฮาชิใน เมืองโทโยฮาชิจั งหวัดไอจิ
ปี 1969 เปิดโรงงานผลิตมอเตอร์ขนาดเล็กที่โรงงานโทบะ
พัฒนาระบบยานพาหนะแบบไร้คนขับ
ปี 1974 พัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับอุตสาหกรรม
ปี 1978 เริ่มผลิตเครื่องพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อน
ปี 1981 เปิดโรงงานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่โรงงานโทโยฮาชิ
พัฒนาระบบการขนส่งแบบมอเตอร์เชิงเส้น
ปี 1982 เริ่มผลิตเครื่องพิมพ์สี
ปี 1985 เปิดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่โรงงานโทโยฮาชิ
พัฒนาเตาสุญญากาศ
ปี 1987 พัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่สำหรับห้องคลีนรูม
ปี 1988 เพิ่มโรงงานการผลิตฟิล์ม IC แบบบางที่โรงงานอิเสะ
ปี 1991 สร้างโรงงานอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องบินใหม่ที่โรงงานอิเสะ
ปี 1994 โรงงานอิเสะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001
ปี 1995 โรงงานโทโยฮาชิได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001
ปี 1998 โรงงานโทโยฮาชิได้รับการรับรองคุณภาพ ISO14001
ปี 1999 โรงงานอิเสะได้รับการรับรองคุณภาพ ISO14001
ปี 2003 นำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมแบบกะทัดรัดเข้าสู่ตลาด
ปี 2004 ย้ายสำนักงานใหญ่โตเกียวไปยัง เขตมินาโตะ โตเกียว
ปี 2005 พัฒนาอุปกรณ์ควบคุมการตอบสนองการใช้งานเข้าถือหุ้นทั้งหมดของ บริษัท โอซาคิ
อิเล็คทริคคลัทช์แอนด์เบรค จำกัด กลายมาเป็นบริษัทในเครือ
ปี 2006 ซื้อกิจการเครื่องจักรการขนส่งของซีเมนส์
ก่อตั้ง บริษัท เอสแอนด์เอสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ปี 2007 เปิดโรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องมือส่วนหน้าที่โรงงานโทโยฮาชิเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบยานยนต์
(ห้องกึ่งไร้เสียงสะท้อน) ที่โรงงานโทโยฮาชิ
ปี 2008 สร้างอาคารแบบครบวงจรที่โรงงานอิเสะ
ปี 2009 เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท ชินโคะ อิเล็คทริค จำกัด ณ เมษายน 2009
ปี 2010 เข้าถือหุ้น 100% ของ บริษัท ไดเคน จำกัด (ปัจจุบันรู้จักในนาม บริษัท ซินโฟเนียร์ ไมโครเทค จำกัด) โดยรวมเป็นบริษัทในเครือ
ก่อตั้ง บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (เซี่ยงไฮ้) จำกัด เป็นบริษัทประจำประเทศจีน
ปี 2012 ก่อตั้งสำนักงานตัวแทนอินโดนีเซียที่จาการ์ตา อินโดนีเซีย
ปี 2013 เปิดสำนักงานขายกวางโจวของ บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (เซี่ยงไฮ้) จำกัด
ปี 2014 เปลี่ยนสำนักงานตัวแทนอินโดนีเซียเป็นบริษัทในเครือในต่างประเทศ พีที ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ อินโดนีเซีย