ประวัติ ความเป็นมา ของบริษัท

Company Profile

ชื่อบริษัท SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD.
ริเริ่มธุรกิจ เดือน พฤษภาคม ปี 1917
ก่อตั้งบริษัท เดือน สิงหาคม ปี1949
ทุนจดทะเบียน 10.1 พันล้าน เยน (ณ มีนาคม 2023)
ประธานบริษัท Shinichi Hirano
จำนวนพนักงาน รวมทั้งกลุ่มบริษัท 3,680 คน
เฉพาะบริษัทในญี่ปุ่น 1,931 คน (ณ มีนาคม 2023)
สำนักงานใหญ่ Shiba NBF Tower, 1-30, Shibadaimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8564, Japan
Sales(Consolldated)